Ontmoet LEA,
de 24/7 zorgrobot
van RCS

RCS | LEA

Hoe houden we de zorg persoonlijk?

Robot Care Systems (RCS) gelooft er stellig in dat gerobotiseerde hulp voor ouderen een belangrijk middel is om de zorg persoonlijk te houden. Het is zelfs meer dan een uitdaging; het is onze missie. Het multidisciplinaire team van RCS bestaat uit 16 hoog opgeleide, zeer gemotiveerde ontwerpers en ontwikkelaars. De meesten zijn al vele jaren werkzaam in robotica. Wij werken intensief samen met verschillende professionals in de gezondheidszorg.

Dé kans op een zelfstandig en actief leven

Onze eerste zorgrobot is LEA, wat staat voor Lean Elderly Assistent. LEA functioneert autonoom en helpt gebruikers bij hun dagelijks leven. Onze robots zorgen voor stabiliteit, veiligheid en gemak, waardoor ouderen de controle over hun leven behouden. Hierdoor is de gebruiker voor bepaalde zaken en taken minder afhankelijk van een zorgverlener. Familieleden, mantelzorgers en professionele zorgverleners houden meer tijd over voor persoonlijke aandacht.

Wat kan LEA?

Een van de ontwikkelingen in de zorg is het betreurde ‘minder handen aan het bed’. LEA keert het tij: een zorgrobot op wielen kan het menselijk tekort opvangen waar nodig en wenselijk. Denk hierbij aan:

 • hulp bij verplaatsen;
 • ontwijken van obstakels;
 • koppeling met zorgcentrale;
 • valdetectie;
 • hulp bij toiletbezoek;
 • herinnering aan dagelijkse bezigheden;
 • registratie activiteitenniveau;
 • rapportage (indien privacy-instellingen dat toestaan);
 • fitness oefeningen;
 • dansen (slow-foxtrot en wals);
 • oprapen, halen en brengen van voorwerpen;
 • eenvoudige audio-/videocommunicatie met zorgwerkers, familie en vrienden.

Actief & Veilig

Robot Care Systems (RCS) ontwikkelt en bouwt zelfstandig werkende hulpmiddelen voor de zorgmarkt. Door robottechnologie te gebruiken, creëren we producten die ouderen ondersteuning bieden om actief en veilig te beschikken over hun eigen leven. Zo kunnen ouderen langer zelfstandig blijven en in hun eigen omgeving wonen.

Onze zorgrobot LEA is voortgekomen uit het Europese project ‘Silver’. Silver tracht bedrijven en kennisinstellingen zoals RCS te stimuleren om met oplossingen te komen om de thuiswonende langer zelfstandig te laten zijn, langer actief te laten blijven en de zorgtijd efficiënter in te zetten.