Welkom in de
broedplaats
van robotica

RES | WEPODS

RES: specialist in special products

Robot Engineered Systems (RES) is binnen de Robot Robots Company de specialist in het maken van special products. Bedrijven met een idee of een product vinden bij ons de kennis en de expertise om hun vinding autonoom te maken. Ofwel, wij robotiseren producten.

Onderzoek en samenwerking

RES is een vraaggestuurde company, en eerlijk gezegd is geen vraag ons te gek. De autonome robots die wij maken, die begrijpen waar ze zijn, weten wat de context is, wat hun opdracht is en bewegen zich in de richting die de opdrachtgever wil. Hiervoor is gespecialiseerde kennis benodigd en die heeft RES ruimschoots in huis. Ook gaan wij onderzoeks- en samenwerkingsverbanden aan met (inter)nationale universiteiten en kennisinstituten, zoals TU Delft.

Innovatie in de praktijk

Robotica is hot. Robots staan voor innovatie, voor kracht en durf. De vraag is alleen hoe u met uw idee toegang krijgt tot die nieuwe, vooruitstrevende wereld. RES heeft de kennis, de expertise en het netwerk van (inter)nationale contacten om nieuwe ideeën te verwezenlijken. Zo hebben wij een hele goede samenwerking met Invidia, de makers van supercomputers. Nieuwe projecten, nieuwe klanten; RES opent graag de deur naar robotica voor u.

WEPOD

Robot Engineered Systems (RES) heeft de WEpod ontwikkeld, een ‘last mile solution’ voor de gemeente Ede/Wageningen en de universiteit aldaar. Studenten en medewerkers kunnen snel en veilig tussen campus en NS-station reizen, of zich door middel van een loop over de campus bewegen. Een aansprekend project dat inmiddels ook navolging krijgt in het Interech-project in Duitsland.

De toepassingen voor de WEpod zijn onuitputtelijk. Wat te denken van een krappe binnenstad als Delft, waar bezorgers van pakjes met hun grote bestelbussen geweerd worden. Of Eindhoven, waar de route tussen parkeerplaats & vertrek- en aankomsthal ruim baan aan de WEpod zou kunnen bieden. Of in Nationaal Park De Hoge Veluwe, voor mensen die niet van het witte fietsenplan willen of kunnen gebruik maken. Heeft u ook zo’n idee? Schroom niet om het met RES te delen. Grote kans dat wij uw idee vleugels dan wel wielen (lees: mobiliteit) kunnen geven.