Robot Robots Company
heeft alles in huis
voor maatwerk robotica

Visie

State-of-the art robot technology

Robot Robots Company (RRC) is de grootste servicerobots bouwer in de Benelux met internationale ambities. RRC wil haar strategie verwezenlijken door middel van onze slagvaardige en gespecialiseerde werkmaatschappijen Robot Security Systems (RSS), Robot Care Systems (RCS) en Robot Engineered Systems (RES).

Visie op de toekomst

Robot Robots Company (RRC) vormt de koepelorganisatie voor drie sterke werkmaatschappijen. RRC is zowel aanjager van concrete projecten als voorhoedespeler in het signaleren van en inspelen op de nieuwste trends. In onze visie is de toekomst reeds begonnen en is robotica binnen pakweg tien jaar niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Visie op samenwerking

RRC is trots op de kennis en ervaring die wij in huis hebben. Tal van promovendi en specialisten in robotica, kunstmatige intelligentie en aanverwante vakgebieden werken bij ons in multidisciplinaire teams. Ook betrekken wij veelvuldig kennis van partners in onze ontwikkelings- en onderzoeksvraagstukken. In de uitwerking van projecten, op welke schaal ook, zijn de werkmaatschappijen RSS, RCS en RES autonoom in het aangaan van samenwerkings- en onderzoeksverbanden wereldwijd.

Visie op robotica

Robots zijn voor RRC en haar werkmaatschappijen geen doel op zich. Dat laten we over aan Hollywood. RRC is met name sterk in het verwezenlijken van nieuwe en behulpzame functionaliteiten in apparaten die, toegegeven, op robots lijken. Wij ontwikkelen en implementeren servicerobots die de mens helpen om zijn taken goed c.q. beter uit te voeren, of die taken van de mens kunnen overnemen, mocht deze hier zelf niet meer toe in staat zijn. Onze robotica is erop gericht om het tekort aan menselijke inzet aan te vullen waar dit mogelijk én wenselijk is.

Missie

RRC wil de wereld van morgen beter maken voor de mensen van nu. Mensen en ondernemingen die tegen de grenzen aanlopen van wat tot nu toe mogelijk was, willen wij vooruithelpen; soms zelfs letterlijk én figuurlijk.

Het beste van het beste

Om onze missie te kunnen volbrengen zetten we al onze kennis en expertise in, en werken we nauw samen met TU Delft, RoboValley, andere universiteiten en andere kennisinstituten. Nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden zijn altijd welkom.